Food For Life‏

Food-for-lifeFood for Life is de grootste pure vegetarische voedsel distributie programma in de wereld. Het werd geïnspireerd door Srila Prabhupada, zijn wens was dat niemand binnen 10 mijl straal van een ISKCON tempel honger moet lijden.

Sinds 1974, toen het programma begon, heeft Food for Life vele honderden miljoenen vegetarische maaltijden uitgedeeld in de ruim 60 landen waar het is opgericht . Het programma omvat gratis voedselrestaurants, mobiele keukens, noodhulp diensten in de oorlog of armoede getroffen zones en distributie van prasadam op festivals .

Maandelijks vinden er Food for Life -programma’s plaats in Nickerie. Er zijn ook plannen op korte termijn om Food for Life programma’s te gaan houden in scholen, weeshuizen , bejaardentehuizen en verarmde buitenwijken.
Fondsen worden geworven middels donateurs die regelmatig Food for Life Nickerie steunen.

Voor meer informatie of  ondersteuning van dit programma kunt u contact opnemen met :

Z.G. Govinda Madhava Shyam Das op (+597)8255503

De missie van Food for Life Global

  • Welzijn : om honger en ondervoeding uit te roeien door het verstrekken van gratis geheiligd vegetarische maaltijden aan kansarmen, en slachtoffers van de ramp ( natuurlijke of door de mens veroorzaakte ) , waar er een behoefte in de wereld
  • Gezondheid : om voedsel vast te stellen voor het Leven Gezondheidsvoorlichting centra over de hele wereld . Deze centra zullen gratis of goedkope vegetarische maaltijden , begeleiding , gezondheidsopvoeding en wonen vaardigheidstraining te bieden aan mensen in nood
  • Ontwikkeling van de Jeugd : tot Landelijk Academies vast te stellen voor de Jeugd ( ” Krishna’s Ray of Hope ” ) , waarbij mensen in de leeftijd van 16-25 zijn getraind in bhakti yoga , bescherming koe en duurzame landbouw , gecentreerd rond spirituele waarden
  • Gastvrijheid : de oude Vedische cultuur van gastvrijheid herleven , en om mensen te leren door het voorbeeld dat er geestelijke gelijkheid tussen alle wezens