Harinam

Hari = Heer Hari, (naam van Krishna)
Nam = naam

Srila Prabhupada zegt het volgende over harinam:

Deze Sankirtana, ofwel bidden op straat, moet doorgaan. Het is ons meest belangrijke programma. Heer Caintanya’s beweging betekent sankirtana beweging. Je kan gewoonweg twee uur nemen om te bidden, twee uur om te lezen, en de rest kan gebruikt worden om op pad te gaan op sankirtana. We moeten ze allebei doen, lezen en verspreiden van boeken, maar de nadruk ligt op het verspreiden van boeken.

Srila Prabhupada heeft het zowel over harinam als over sankirtana, en deze twee definities worden soms onderling uitgewisseld. Sankirtana is een sanskriet woord dat ‘gezamelijk’ betekent. Sankirtana wordt vaak gebruikt om de verspreiding van boeken op straat mee aan te duiden.
We kunnen beide woorden combineren tot harinam-sankirtana. Dit betekent dan: ‘Het gezamelijk zingen van de namen van God (Hari).’ De Hare Krishna Gemeenschap is bekend om 3 dingen, namelijk: boekverkoop, het lekkere eten, en het zingen van de heilige namen van God:

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Harinam zuivert het hart van iedereen die het hoort. Over de gehele wereld gaan leden van de Hare-Krishnabeweging de straat op om de heilige namen van God te verspreiden. Ook in Nederland en Belgie organiseren we kleine en grote harinama’s. Bekijk onze kalender om op de hoogte te blijven van de exacte data.
In Paramaribo en Nickerie  wordt bijvoorbeeld maandelijks een harinam georganiseerd. Deze harinam gaat het hele centrum van Paramaribo/ Nickerie en verschillende wijken.Neem deel en ervaar een exstatische zuivering van je hart!!!

Harinam-in-RuslandDe gehele Krishna-bewustzijn is gebaseerd op de principes van de sankirtana beweging ingehuldigd door Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dus iemand die probeert de Allerhoogste Persoonlijkheid van God te begrijpen door middel van de sankirtana beweging is perfect.
Betekenisverklaring Srimad Bhagavatam 7.9.38

Grootheid van saṅkīrtana
We zijn niet te veel bezorgd over de tempel, omdat de tempeldienst niet de primaire factor is in dit tijdperk. Primaire factor is saṅkīrtana. Maar soms willen we een centrum waar mensen kunnen bijeenkomen, dus een tempel is in de tweede plaats vereist. Brief aan Mukunda – Nieuwe Vrindaban 27 mei 1969

Sankirtana is ons leven en Ziel
Voor zover saṅkīrtana betreft, moet die worden voortgezet in alle omstandigheden. Chanten van Hare Krishna, saṅkīrtana is ons leven en ziel. Zij aan zij, indien mogelijk, dan kunt u proberen om het restaurant ISKCON en Krishna Prasadam distributie, maar ik denk dat dit secundair is. Brief aan Nathan Baruch 1968