Over ons

Tegenwoordig zijn de Hare Krishna’s geen ongewoon verschijnsel meer in het straatbeeld. Veelal zie je ze zingend en met trommels en cimbalen door de straten van grote steden gaan. Sommigen van hen dragen authentieke Indiase kledij en haardracht: de vrouwen gekleed in kleurrijke sāri’s, de mannen gehuld in oranje of witte gewaden en met kale hoofden met een klein staartje aan de kruin. Het merendeel draagt echter de gebruikelijke kleding van het land waarin men woont.

Wist u dit?

  • De Hare-Krishnagemeenschap vertegenwoordigt een duizenden jaren oude monotheïstische religie (geloof in één God), die bekend staat als het ‘vaisnavisme’. De benaming vaisnavisme is afgeleid van het woord Visnu. Dat is een naam van God die betekent ‘de instandhouder van alles wat er bestaat, zowel materieel als geestelijk’. Het totaal aantal hindoes ligt rond de 800 miljoen. 450 miljoen hiervan zijn vaisnava’s.
  • De meeste mensen beoefenen het Krishna-bewustzijn thuis. Ze bezoeken regelmatig een tempel, net zoals andere mensen naar een kerk, moskee of synagoge gaan. Het is al meer dan 30 jaar geleden dat deze religie uit India naar het westen is overgebracht en in sommige landen, waaronder België, zijn de Hare-Krishnatempels de enige hindoetempels. Vandaar dat er onder de regelmatige bezoekers van de Hare-Krishnatempels heel wat Indiërs zijn.
  • De Hare-Krishnagemeenschap deelt wereldwijd in steden en dorpen dagelijks vele duizenden warme maaltijden uit via de grootste vegetarische voedselhulporganisatie ter wereld, Hare Krishna Food for Life.

Hoewel India een van de oudste culturen van de mensheid heeft, zijn bij interreligieuze bijeenkomsten in het westen veelal het jodendom, het christendom en de islam betrokken en komt het hindoeïsme minder aan bod. Dit komt onder andere doordat deze religie nog niet zo bekend is in het westen. Bovendien hebben het jodendom, christendom en de islam hun gemeenschappelijke bron in Abraham en Mozes en bezitten zij deels dezelfde geschiedenis. Maar de vedische beschaving, waarin het hindoeïsme zijn wortels heeft, gaat volgens de overlevering aan deze tijd vooraf. In Geschiedenis van de filosofie, schrijft H.J. Störig:
India is niet alleen de bakermat van vele talen, culturen en godsdiensten waar de oudste ons bekende getuigenissen van de wijsgerige geest vandaan komen, maar ook één van de oudste middelpunten der menselijke beschaving. Steeds meer landen buiten India zien de Hare-Krishnagemeenschap als een gemeenschap met belangrijke culturele en religieuze waarden. Om deze kennis over de hele wereld te verspreiden is in 1966 in Amerika ISKCON opgericht (International Society for Krishna Consciousness, Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn). Kennis van deze authentieke cultuur komt niet alleen ten goede aan de algemene ontwikkeling, maar geeft de mogelijkheid voor inzicht en verrijking van ieders leven.