Lezingen van A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

A.C. Bhaktivedanta Swami heeft in de laatste jaren van zijn leven over de hele wereld duizenden lezingen gegeven, onder meer in tempels, universiteiten, openluchtprogramma’s en televisie- en radioshows. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld yoga, spiritualiteit, materialisme, bewustzijn, wetenschap, filosofie, religie, Krishna, hindoeisme, christendom, India, veda’s, kirtan, en Chaitanya Mahaprabhu. Onderstaand vindt u een selectie van zulke lezingen. Gesproken wordt uit de Bhagavad-gita, het Srimad Bhagavatam, Chaitanya Caritamrita, Sri Isopanisad, etc. Ze zijn uitgeschreven en vertaald, en verschenen eerder in ons tweemaandelijkse tijdschrift, het Krishna Bhakti Magazine.
De allerhoogste activiteit (Dharma) voor de mensheid.

Zien in relatie tot de Heer
Waarom werk jij zo hard?
Wanneer iemand oprecht is, is er alle
begeleiding
Het reinigen van vervuiling in het hart
Over tijdsbesteding, heilige plaatsen en omgang met heiligen
Hoe word ik gelukkig?

sp (1)